Is This Site Down?
Check if a website is down or up
VNU.EDU.VN being checked...
Past Check:
VNU.EDU.VN was Online
Check Date: March 24, 2019 21:02:38
Response Code: 200
Loading time: 3.14 seconds

  Site Data

 • Site Url:vnu.edu.vn
 • Site Name:ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ
 • Description:ĐHQGHN là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đạt đỉnh cao dựa và tri thức - Excellence through Knowledge.
 • IP:112.137.142.4 - Hosted in Vietnam Vietnam
 • Server:Microsoft-IIS/6.0 (1844 other sites are running with this server)
 • Page Size:65.21 KB
 • Links257
 • External Links71
 • CSS Files8
 • JavaScript Files20
 • Images27

  Built With - JavaScript Libraries (Beta)

 • jQuery - jQuery: The Write Less, Do More, JavaScript Library

  DNS Data

 • MX Priority 1 mta01.vnu.edu.vn (203.113.130.203) +3 websites use this mail server
 • MX Priority 5 mta02.vnu.edu.vn (203.113.130.195) +3 websites use this mail server
 • NS 1 dns.vnu.edu.vn (203.113.130.221) +3 websites use this nameserver
 • Record Types:
  • A: Host - IP Address of specific host
  • NS: Name Server - Where the dns records are resolved
  • MX: Mail Exchange - Mail Servers, where the e-mails should be sent to
  • TXT: Text Record - Simple Text Information

Site Uptime Checks

vnu.edu.vn has been already checked 22 times

Last Successful Checks
Check Date Loading Time Response Code
March 24, 2019 21:02:38 3.14 seconds 200
February 07, 2019 15:10:26 3.61 seconds 200
February 07, 2019 02:51:26 3.61 seconds 200
December 23, 2018 06:23:01 3.04 seconds 200
November 24, 2018 11:10:44 2.92 seconds 200
October 12, 2018 07:50:51 2.97 seconds 200
September 19, 2018 06:21:46 3.16 seconds 200
August 13, 2018 02:01:24 2.88 seconds 200
August 10, 2018 16:06:12 3.0 seconds 200
July 08, 2018 01:13:06 2.67 seconds 200
Last Error Checks
Check Date Loading Time Response Code

Last User Reports

Last Checks